lørdag 30. august 2014

Hvordan legge digitale stempel inn i word for utskrift.

Eg skulle lage denne oppskrifta, og fan ut at eg like godt kunne legge den ut her, då det truleg er fleire som lurer på dette.  Legg gjern igjen ein kommentar og still spørsmål, det kan fort vere det er andre framgangsmåtar som forklaras. Men, det må ha med kort å gjere. 

Korleis hente inn og endre størrelse på bilder i Word, og korleis kopiere desse.  


Velg
1 - Sett inn
2 -  Bilde.
Leit du du finn det bildet du vil ha, og dobbelklikk eller tyk på "sett inn" knappen.
Når bilde er komt inn:
3 - Høgreklikk på bilde
4 - Velg  Bryt Tekst
5 -  Velg Tett (klikk ein gong.)No kan du endre størrelsen på bilda ved å klikke på dei ein gong slik at du får ein firkant rundt med små prikkar/boksar du kan dra i.
Tek du tak i eine hjørnet, dvs. du fører musa over hjørnet til du får ei pil som peikar i 2 retningar, og held inne museknappen, kan du dra bildet til den størrelsen du vil.
   
Skal du ha fleire bilder med på same arket, klikkar du på ein stad der du har reint kvitt ark slik at alle strekar og prikkar forsvinn, og gjerntar prosessen.

Kopiere bilde slik at du får fleire like på same utskrift:

·   Marker bilde du vil ha fleire av. (slik at du ser rama og prikkane),

  1.   Høgreklikk på bilde
  2.   Velg kopier.
  3.   Klikk ein stad utanfor bildet igjen
  4.   Høgreklikk
  5. ·Velg alternativer for inliming, klikk på ein av boksane /firkantane.
   Klem Anita

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar